Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Viễn Thông Trường Giang được thành lập bởi phòng đăng ký kinh doanh số 2 – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận kinh doanh số 0107656115, cấp ngày 5 tháng 12 năm 2016. Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 08 tháng 05 năm 2018
Với chiến lược phát triển tập trung và chuỗi gắn kết trong đó sản phẩm cuối cùng là các công trình giao thông, hạ tầng viễn thông và các sản phẩm dịch vụ gia tăng viễn thông. Trên cơ sở số lượng CBCNV lành nghề, giàu kinh nghiệm có tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao với sự phát triển của công ty. Cùng với hệ thống máy móc trang thiết bị đầu tư hiện đại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Viễn Thông Trường Giang sẽ làm hài lòng tất cả các đối tác kinh doanh và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

0862999355